Ameiko Kaijitsu

Ex-adventurer, owner of the Rusty Dragon.

Description:
Bio:

Ameiko Kaijitsu

The Jade Regent 207806